VŠE, 2009, Varianta A0, Příklad 1

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání

Zadání

Množina všech reálných čísel, pro která platí LaTeX: x^2-2x<0, je rovna množině:

  • a) LaTeX: (-\infty,2),
  • b) LaTeX: (0,2),
  • c) LaTeX: (-2,0),
  • d) LaTeX: (-\infty,-2),
  • e) žádná z předchozích odpovědí není správná.

Řešení

Upravíme levou stranu na součin kořenových činitelů.

LaTeX: x(x-2)<0

Nulové body výrazu na levé straně rozdělí reálnou osu na intervaly. Dosazením -1, 1 a 3 z těchto intervalů do levé strany zjistíme, že je záporná pouze pro interval LaTeX: (0,2).

Správná odpověď: b)

Odkazy