Seznam stránek dle začátku názvu

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání
Všechny stránky
Všechny stránky
Definiční obor funkce log 2(1-abs(3-x))Definiční obor funkce y=1/(log(x-3))Definiční obor funkce y=1/sqrt(2+x-x^2)
Definiční obor funkce y=5^(sqrt(x))-5/(sqrt(3)(x)-1)Definiční obor funkce y=ln(1-ln x)Definiční obor funkce y=log(x^2-x-6)
Definiční obor funkce y=log x(1+1/x)Definiční obor funkce y=sqrt(4-abs(x^2-5))Elipsa určená tečnou a středem
Hlavní stranaIntegrál cos^2x dx
KalendářKlasifikace relacíKlesající funkce y=(2p^2/(p^2+1))^x
Kolik hráčůKružnice opsaná a vepsaná šestiúhelníkuKvadratická nerovnice x^2-2x je menší než 0
Kvadratická rovnice abs(x-7)^2+2abs(x-7)=24Kvadratická rovnice x^2+4x+3=0Kvadratická rovnice x^2-2\sqrt7x+6=0
Limita geometrické posloupnostiLimityManual MatFora
Maturita podzim 2012 (základní obtíznost), úloha 6Místní odborné práceNajděte předpis kvadratické funkce s vrcholem na ose x
Najděte předpis kvadratické funkce s vrcholem na ose yNajděte předpis kvadratické funkce určené třemi bodyNajděte předpis kvadratické funkce určené vrcholem a dalším bodem
Napište rovnici přímkyNekonečná posloupnost a (n+1)=q*a n+4
Nerovnice (1/3)^(x^2-4abs(x)+4) mensi 1/3Nerovnice (abs(x+3)+x)/(x+2)geq1Nerovnice (x+2)/(x^2-1)leg(2x+3)/(x^2+3x+2)
Nerovnice (x^2+3x-10)/(x-1)leq0Nerovnice abs((x-1)*abs(x+2))/abs(x-2))geq1Nerovnice abs(2x+1)-abs(3-x)větší rovno x
Nerovnice abs(x-6) menší než x^2-5x+9Nerovnice abs(x^2-2x) menší než xNerovnice sqrt(x^2+x+2)vetsi x-3
NástěnkaObjem a povrch válce 1Objem tělesa pomocí integrálu
Obsah obrazce mezi kružnicí a parabolouObsah obrazce mezi křivkami y=sin(x) a y=cos(x)Obsah obrazce mezi křivkami y=sqrt(R^2-x^2) a y=0
Obsah obrazce mezi křivkami y=x, x=3pi a y=sin(x)Ondra valentaPočty relací na konečné množině
Pravidelné spořeníPěticiferná čísla dělitelná čtyřmiPříklad 1
Příklad 11Příklad 12Příklad 13
Příklad 14Příklad 16Příklad 17
Příklad 18Příklad 19Příklad 2
Příklad 20Příklad 21Příklad 22
Příklad 23Příklad 3Příklad 4
Příklad 5Příklad 6Příklad 7
Příklad 8Příklady 9, 10Ronvice (x+2)/(2x-2)-2x/(3x-3)=1/24
Rovnice (-2+x)/sqrt(1+x^2)+a=0Rovnice (3x+7)/(x-5)-3*(5+x)/x-(25-3x)/(x^2-5x)=0Rovnice (6-x)/(1+x)+2(4x-3)/(1-x^2)=x/(1-x)
Rovnice (e^2)(x^(ln x))=x^3Rovnice (sqrt(5+sqrt25))^x-10=-(sqrt(5-sqrt24))^xRovnice (sqrt3)tan^2(x)+2tan(x)-sqrt3=0
Rovnice (x+1)/(x+5)+(x+3)/(x-1)=2Rovnice (x+1)/(x-1)-2/(x+2)-1=6/(x^2+x-2)Rovnice (x+sqrt2)/(x-sqrt2)=(51+14sqrt2)/47
Rovnice (x^2+2x-3)(x^2+2x+1)-5=0Rovnice (z-3)^2+(z-i)^2=4Rovnice 0,5*2^(2x^2-10x+13)+4=10*2^(x^2-5x+5)
Rovnice 1+cos(x)+sin(2x)+2sin(3x)+sin(4x)=0Rovnice 1/(4x)+1/(3x)=1/12Rovnice 1/(x+4)+(x^2-20)/(x^2-16)=1
Rovnice 2/(x+4)=3x^2/(x^3+64)-(x-4)/(x^2-4x+16)Rovnice 3(1/x^2)^2-2/x^2-1=0
Rovnice 3(2x+4)^2-2sqrt(3)*abs(2x+4)+1=0Rovnice 3^(x+2) + 9^(x+1) = 810
Rovnice 4abs(x+sqrt2)-2abs(x-sqrt2)=xRovnice 5^x+3*5^(x-2)=140Rovnice 6^(x+1) + 6^(1-x) = 37
Rovnice abs(sin(x))=2+sin(x)Rovnice abs(x)*x-2sqrt(2)x+2=0
Rovnice abs(x+1)-abs(x-1)=2Rovnice log(3)(x)+1=12/log(3)(x)Rovnice log(sqrt(x))+log(x^2)=5
Rovnice log (x+7)(x^2+3x+5)=2Rovnice přímky kolmé na přímkuRovnice přímky vzdálené od bodu
Rovnice sin(2x)=tan(x)Rovnice sin(x)+sqrt(3)*cos(x)=sqrt(2)Rovnice sin3x=cos2x
Rovnice sin^4x-cos^4x=sin4xRovnice sqrt(2)cos(x)-cotg(x)-sqrt(2)sin(x)+1=0Rovnice tečen
Rovnice tečny ke křivceRovnice x^3=iRovnice x^4-16x^2-80=0
Rovnice x^4-3x^2+3=(x-1)/(x-1)RovnoběžníkRozklad polynomu čtvrtého stupně
Rychlokurz počítání elementárních limit funkcíSekce fóra "Zajímavé a náročnější úlohy z fyziky"
Sestrojte graf funkce y=abs(x-2)-x-abs(x+2)Soustava rovnic x^2+y^2+x+y=530 xy+x+y=230Souřadnice bodů elipsy
Stanovte takové číslo, aby zvětšeno postupně o 2, 8, 20 dalo první tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.SčítáníTečna ke kružnici x^2+y^2+4x+6y-12=0 z vnějšího bodu A(5,-2)
Tečny ke kuželosečkámThe possibilities of loans whenever you have poor creditUmocňování relací
Určete asymptoty funkce y=x^2/(x^2-4)Určete cos(x/2)Určete délku křivky dané parametricky
Určete koeficient v binomickém rozvojiUrčete normálovou přímkuUžitečné odkazy
Užitečné vzorceVlastnosti ekvivalencíVyjádřete číslo -2sqrt(3)-2i v goniometrickém tvaru
Vypočítejte obsah obrazce ohraničeného křivkami y=-x a y = 1 - x^2Vzdálenost bodu od přímkyVŠE, 2009, Varianta A0, Příklad 1