Stránky s nejméně verzemi

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání

Zobrazuji 72 výsledků počínaje od 1.

Ukázat (250 předchozích) (250 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Rovnice (x+1)/(x+5)+(x+3)/(x-1)=2 ‎(2 revize)
 2. Určete normálovou přímku ‎(2 revize)
 3. Počty relací na konečné množině ‎(2 revize)
 4. Rovnice (x+1)/(x-1)-2/(x+2)-1=6/(x^2+x-2) ‎(2 revize)
 5. Rovnice tečny ke křivce ‎(2 revize)
 6. Rovnice 3(2x+4)^2-2sqrt(3)*abs(2x+4)+1=0 ‎(2 revize)
 7. Definiční obor funkce y=sqrt(4-abs(x^2-5)) ‎(2 revize)
 8. Rovnice (x+sqrt2)/(x-sqrt2)=(51+14sqrt2)/47 ‎(2 revize)
 9. Nerovnice abs(x^2-2x) menší než x ‎(2 revize)
 10. Nerovnice sqrt(x^2+x+2)vetsi x-3 ‎(2 revize)
 11. Ronvice (x+2)/(2x-2)-2x/(3x-3)=1/24 ‎(2 revize)
 12. Rovnoběžník ‎(2 revize)
 13. Rovnice (3x+7)/(x-5)-3*(5+x)/x-(25-3x)/(x^2-5x)=0 ‎(2 revize)
 14. Rovnice (6-x)/(1+x)+2(4x-3)/(1-x^2)=x/(1-x) ‎(2 revize)
 15. Vzdálenost bodu od přímky ‎(2 revize)
 16. Klasifikace relací ‎(2 revize)
 17. Obsah obrazce mezi kružnicí a parabolou ‎(2 revize)
 18. Maturita podzim 2012 (základní obtíznost), úloha 6 ‎(2 revize)
 19. Rovnice 1/(x+4)+(x^2-20)/(x^2-16)=1 ‎(2 revize)
 20. Definiční obor funkce y=5^(sqrt(x))-5/(sqrt(3)(x)-1) ‎(2 revize)
 21. Rovnice 2/(x+4)=3x^2/(x^3+64)-(x-4)/(x^2-4x+16) ‎(2 revize)
 22. Určete délku křivky dané parametricky ‎(2 revize)
 23. Obsah obrazce mezi křivkami y=sqrt(R^2-x^2) a y=0 ‎(2 revize)
 24. Příklad 17 ‎(2 revize)
 25. Definiční obor funkce y=log(x^2-x-6) ‎(2 revize)
 26. Příklad 6 ‎(2 revize)
 27. Obsah obrazce mezi křivkami y=x, x=3pi a y=sin(x) ‎(3 revize)
 28. Příklad 18 ‎(3 revize)
 29. Rovnice 3(1/x^2)^2-2/x^2-1=0 ‎(3 revize)
 30. Rovnice log(3)(x)+1=12/log(3)(x) ‎(3 revize)
 31. Kvadratická nerovnice x^2-2x je menší než 0 ‎(3 revize)
 32. Souřadnice bodů elipsy ‎(3 revize)
 33. Rovnice přímky kolmé na přímku ‎(3 revize)
 34. Vlastnosti ekvivalencí ‎(3 revize)
 35. Kvadratická rovnice x^2-2\sqrt7x+6=0 ‎(3 revize)
 36. Rovnice 6^(x+1) + 6^(1-x) = 37 ‎(3 revize)
 37. Umocňování relací ‎(3 revize)
 38. Rovnice 1/(4x)+1/(3x)=1/12 ‎(3 revize)
 39. Rovnice (e^2)(x^(ln x))=x^3 ‎(3 revize)
 40. Rovnice (sqrt3)tan^2(x)+2tan(x)-sqrt3=0 ‎(3 revize)
 41. Určete koeficient v binomickém rozvoji ‎(3 revize)
 42. Najděte předpis kvadratické funkce určené třemi body ‎(4 revize)
 43. Příklad 8 ‎(4 revize)
 44. Kvadratická rovnice abs(x-7)^2+2abs(x-7)=24 ‎(4 revize)
 45. Elipsa určená tečnou a středem ‎(4 revize)
 46. Příklad 20 ‎(4 revize)
 47. Rovnice 3^(x+2) + 9^(x+1) = 810 ‎(4 revize)
 48. Rozklad polynomu čtvrtého stupně ‎(4 revize)
 49. Definiční obor funkce y=log x(1+1/x) ‎(5 revizí)
 50. Rovnice x^3=i ‎(5 revizí)
 51. Rovnice x^4-16x^2-80=0 ‎(5 revizí)
 52. Rovnice (-2+x)/sqrt(1+x^2)+a=0 ‎(5 revizí)
 53. Rovnice 5^x+3*5^(x-2)=140 ‎(5 revizí)
 54. Kružnice opsaná a vepsaná šestiúhelníku ‎(6 revizí)
 55. Kvadratická rovnice x^2+4x+3=0 ‎(6 revizí)
 56. Příklad 11 ‎(6 revizí)
 57. Příklad 21 ‎(8 revizí)
 58. Kalendář ‎(8 revizí)
 59. Limity ‎(10 revizí)
 60. Hlavní strana ‎(11 revizí)
 61. Příklad 12 ‎(11 revizí)
 62. Sekce fóra "Zajímavé a náročnější úlohy z fyziky" ‎(11 revizí)
 63. Rovnice přímky vzdálené od bodu ‎(14 revizí)
 64. Užitečné vzorce ‎(15 revizí)
 65. Manual MatFora ‎(20 revizí)
 66. Nerovnice (x^2+3x-10)/(x-1)leq0 ‎(20 revizí)
 67. Najděte předpis kvadratické funkce určené vrcholem a dalším bodem ‎(24 revizí)
 68. Rychlokurz počítání elementárních limit funkcí ‎(25 revizí)
 69. Užitečné odkazy ‎(30 revizí)
 70. Místní odborné práce ‎(30 revizí)
 71. Tečny ke kuželosečkám ‎(39 revizí)
 72. Tečna ke kružnici x^2+y^2+4x+6y-12=0 z vnějšího bodu A(5,-2) ‎(44 revizí)

Ukázat (250 předchozích) (250 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)