Slepé stránky

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání

Následující stránky neodkazují na žádnou jinou stránku MatWiki.

Zobrazuji 50 výsledků počínaje od 1.

Ukázat (50 předchozích) (50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Definiční obor funkce log 2(1-abs(3-x))
 2. Definiční obor funkce y=1/(log(x-3))
 3. Definiční obor funkce y=5^(sqrt(x))-5/(sqrt(3)(x)-1)
 4. Definiční obor funkce y=ln(1-ln x)
 5. Elipsa určená tečnou a středem
 6. Integrál cos^2x dx
 7. Kalendář
 8. Klasifikace relací
 9. Klesající funkce y=(2p^2/(p^2+1))^x
 10. Kolik hráčů
 11. Kružnice opsaná a vepsaná šestiúhelníku
 12. Kvadratická rovnice abs(x-7)^2+2abs(x-7)=24
 13. Kvadratická rovnice x^2+4x+3=0
 14. Kvadratická rovnice x^2-2\sqrt7x+6=0
 15. Limita geometrické posloupnosti
 16. Limity
 17. Manual MatFora
 18. Maturita podzim 2012 (základní obtíznost), úloha 6
 19. Místní odborné práce
 20. Najděte předpis kvadratické funkce s vrcholem na ose x
 21. Najděte předpis kvadratické funkce s vrcholem na ose y
 22. Najděte předpis kvadratické funkce určené třemi body
 23. Najděte předpis kvadratické funkce určené vrcholem a dalším bodem
 24. Napište rovnici přímky
 25. Nerovnice (1/3)^(x^2-4abs(x)+4) mensi 1/3
 26. Nerovnice (abs(x+3)+x)/(x+2)geq1
 27. Nerovnice (x+2)/(x^2-1)leg(2x+3)/(x^2+3x+2)
 28. Nerovnice abs((x-1)*abs(x+2))/abs(x-2))geq1
 29. Nerovnice abs(2x+1)-abs(3-x)větší rovno x
 30. Nerovnice abs(x-6) menší než x^2-5x+9
 31. Nerovnice abs(x^2-2x) menší než x
 32. Nerovnice sqrt(x^2+x+2)vetsi x-3
 33. Nástěnka
 34. Objem a povrch válce 1
 35. Objem tělesa pomocí integrálu
 36. Obsah obrazce mezi křivkami y=sin(x) a y=cos(x)
 37. Obsah obrazce mezi křivkami y=x, x=3pi a y=sin(x)
 38. Ondra valenta
 39. Počty relací na konečné množině
 40. Pravidelné spoření
 41. Pěticiferná čísla dělitelná čtyřmi
 42. Příklad 1
 43. Příklad 11
 44. Příklad 12
 45. Příklad 13
 46. Příklad 14
 47. Příklad 16
 48. Příklad 17
 49. Příklad 18
 50. Příklad 19

Ukázat (50 předchozích) (50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)