Maturita podzim 2012 (základní obtíznost), úloha 6

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zadání (výchozí text a tabulka k úloze 6)

V obchodním centru zákaznice testovaly tři druhy parfémů A, B, C. Pouze jednomu z parfémů mohly dát svůj hlas. Preference zákaznic jsou zaznamenány v tabulce:

A B C nerozhodně Celkem
Četnost 40 20200
Relativní četnost 20 %

Vypočtete, kolik zákaznic preferovalo vítězný parfém.

Zdroj úlohy - Nová maturita

Řešení

V prvním řádku tabulky jsou absolutní četnosti (počty zákaznic, co zvolily parfém A, nebo B, nebo C, nebo se neuměly rozhodnout) a celkový počet zákaznic v průzkumu (200 zákaznic). V druhém řádku jsou uvedeny relativní četnosti vyjádřené procentem z celku. Máme pouze jeden údaj (20 % zákaznic zvolilo parfém B), ovšem víme, že celkový počet zákaznic v průzkumu tvoří 100 %.

Úloha nepožaduje kompletní doplnění tabulky, ale pouze zjištění, který parfém dostal nejvíce hlasů. Proto budeme postupovat úspornou cestou - v horním řádku lze doplnit počet zákaznic s volbou B (20 % z celkového počtu 200 zákaznic činí LaTeX: 0.2\cdot 200=40).

Pokud od celkového počtu zákaznic odečteme volby A, B a "nerozhodně", zjistíme počet zákaznic s volbou C (výpočet LaTeX: 200-(40+40+20)=100). Celkem 100 zákaznic zvolilo parfém C a porovnáním s počtem zákaznic v ostatních volbách máme nejvíce preferovaný parfém.

Tabulka po doplnění:

A B C nerozhodně Celkem
Četnost 40 40 100 20200
Relativní četnost 20 %

Výsledek

Vítězný parfém C preferovalo 100 zákaznic.

Doporučení k úloze

Zopakujte si základní statistické pojmy a počítání s procenty. Cvičně doplňte celou tabulku.