Kategorie:Vzorové příklady

Z MatWiki

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
m (Geometrie)
(Přesměrování na Kategorie:Příklady podle typu)
 
Řádka 1: Řádka 1:
-
Tato kategorie by měla být postupně zaplněna příklady z fóra
+
#REDIRECT[[Kategorie:Příklady podle typu]]
-
==Výpočty==
+
-
* Slovná úloha http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8142
+
-
* 3 slovní úlohy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8757
+
-
* Obsah kruhu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8552
+
-
* Obor hodnot http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2148
+
-
* Aritmetická posloupnost http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1922
+
-
* Úlohy na procenta http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1674
+
-
* Úlohy o společné práci http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=55
+
-
* Úroky http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1644
+
-
==Geometrie==
+
-
* Konstrukční úlohy ZŠ http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=34968
+
-
* Konstrukční úlohy SŠ http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=34909
+
-
* Stejnolehlost http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=12057
+
-
* Gonio. fce pravoúhlého trojúhelníka http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=11102
+
-
* Sestrojení http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3953
+
-
* Úhly ve slovních úlohách http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3689
+
-
* Sestrojte všechny trojúhelníky http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2938
+
-
* Výšky a úhly v trojúhelníku http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2443
+
-
* Stejnolehlost kružnic http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2135
+
-
* Stereometrie - řezy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1958
+
-
* Stejnolehlost http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1912
+
-
* Konstrukce trojúhelníku gamma; v_a;r http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1362
+
-
* Konstrukce trojúhelníku gamma; a-b;c;alfa http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1133
+
-
* Shodná a podobná zobrazení http://www.priklady.com/cs/index.php/planimetrie/shodna-a-podobna-zobrazeni-konstrukcni-ulohy
+
-
 
+
-
==Výrazy==
+
-
* Funkce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=13838
+
-
* Goniometrické vzorce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8908
+
-
* Zjednodušte výraz http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=7336
+
-
* Lomené výrazy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=6062
+
-
* algebraické lomené výrazy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=5213
+
-
* Lomené výrazy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=5311
+
-
* Zase ty výrazy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=5187
+
-
* výrazy t http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=4581
+
-
* lomené výrazy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=4579
+
-
* lomené výrazy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=4324
+
-
* lomené výrazy zas http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=4325
+
-
* vytýkání http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2164
+
-
* metoda nejmenších čtverců http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2115
+
-
* algebraické výrazy a jejich úpravy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1758
+
-
* výrazy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1213
+
-
* zjednodušit výraz http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=265
+
-
* Výrazy http://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/vzorce-pro-vyrazy-a-vytykani-pred-zavorku
+
-
* Výrazy se zlomky http://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/vyrazy-se-zlomky-urcovani-podminek
+
-
 
+
-
==Rovnice a nerovnice==
+
-
* Soustava dvou o třech http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=41251
+
-
* Řešení diferenční rce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=38307
+
-
* Crustyho diferenciální rce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=10424
+
-
* Součet nekonečné geom. řady http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=11271
+
-
* Komplexní čísla http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=11117
+
-
* Rovnice http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8000
+
-
* Exponenciální rovnice http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8870
+
-
* Goniometrická rovnice http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8882
+
-
* Rovnice k přijímačkám http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8803
+
-
* Goniometrické funkce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2136
+
-
* Exponenciální rovnice http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2134
+
-
* Jak na logaritmus http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2025
+
-
* Matura - rce s parametrem http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2097
+
-
* Exponenciální rce x^x^3=3 http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1957
+
-
* Iracionální nerce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2048
+
-
* Kvadratická rce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2030
+
-
* Rce s komb. číslem http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2026
+
-
* Goniometrické funkce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1924
+
-
* Goniometrické funkce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1955
+
-
* Komplexní čísla + rce + C http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1921
+
-
* V oboru komplexních čísel http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1283
+
-
* Rce s třetí odmocninou http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1300
+
-
* Soustava ric s parametrem http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1235
+
-
* Soustava ric se zlomky http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1238
+
-
* Kvadratická rce s parametrem http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1245
+
-
* Logaritmická rce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1215
+
-
* Diferenciální rce  http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1197
+
-
* Rce s neznámou pod odmocninou http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1108
+
-
* Lineární rovnice a nerovnice http://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/linearni-rovnice-a-nerovnice
+
-
* Kvadratické rovnice a nerovnice http://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice/kvadraticke-rovnice-a-nerovnice
+
-
 
+
-
==Kombinatorika a pravděpodobnost==
+
-
* Faktoriál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2060
+
-
* Variace, permutace a kombinace s opakováním http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1998
+
-
* Pravděpodobnost -- střelba http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1868
+
-
* Pravděpodobnost -- geometrická (body v obdélníku) http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?pid=359501#p359501
+
-
* Pravděpodobnost -- losování otázek u maturity http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1262
+
-
* Rozesílání zprávy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=899
+
-
* Pravděpodobnost http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=855
+
-
* Řád permutace http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=714
+
-
* Vybírání výrobků http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=520
+
-
* Variace, Permutace, Kombinace http://www.priklady.com/cs/index.php/kombinatorika/variace-permutace-kombinace
+
-
* Pravděpodobnost http://www.priklady.com/cs/index.php/pravdepodobnost-a-statistika/pravdepodobnost
+
-
 
+
-
==Analytická geometrie==
+
-
* Kolmost vektorů http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=37096
+
-
* Kuželosečky - elipsa http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=11086
+
-
* Hyperbola http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8490
+
-
* Vzdálenost rovnoběžek http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2470
+
-
* Vnitřní úhly v trojúhelníku http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2096
+
-
* Parametrická a obecná rovnice přímky http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2099
+
-
* Základy analytické geometrie http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1970
+
-
* Analytika -- parametrická přímka http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1791
+
-
* Vektory http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1669
+
-
* Parametrická a obecná rovnice přímky http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1537
+
-
* Rovnice roviny http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1388
+
-
* Problém s parabolou http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1113
+
-
* Vektorový součin http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=947
+
-
* Vektory http://www.priklady.com/cs/index.php/analyticka-geometrie/vektory
+
-
* Přímka a rovina http://www.priklady.com/cs/index.php/analyticka-geometrie/analyticke-vyjadreni-primky-a-roviny
+
-
 
+
-
==Funkce, limity a derivace==
+
-
* Asymptoty a vyšetření funkce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=39079
+
-
* sin cos arctg http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3610
+
-
* inverzní funkce ke goniometrické http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=35730
+
-
* limity MFF matalýza http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=6195
+
-
* slovní úloha na derivace (dělení drátu) http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8648
+
-
* limita http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8386
+
-
* rozhodněte která tvrzení http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3606
+
-
* která tvrzení http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3585
+
-
* derivace implicitní fce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2070
+
-
* výpočet limity fce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2057
+
-
* průběh fce maličkost  http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2017
+
-
* derivujte a upravujte http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1978
+
-
* výpočet limity fce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1963
+
-
* výpočet limity posloupnosti http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1939
+
-
* derivace součinu a podílu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1960
+
-
* první derivace http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1372
+
-
* derivace fce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1118
+
-
* spojitost, limita http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=966
+
-
* konvergence http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=644
+
-
* užitím logaritmické derivace derivujte http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=228
+
-
* Limita funkce http://www.priklady.com/cs/index.php/limity-derivace-integraly/limita-funkce
+
-
* Derivace funkce http://www.priklady.com/cs/index.php/limity-derivace-integraly/derivace-funkce
+
-
 
+
-
==Integrály==
+
-
* integrace goniometrických fcí http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=42661
+
-
* délka zlaté spirály http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=39766
+
-
* integrál cos^3(x) http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=39138
+
-
* horní a dolní součet http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=15065
+
-
* aplikace integrálů http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=14579
+
-
* délka křivky dané parametricky http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8959
+
-
* integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8439
+
-
* výpočet integrálu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8268
+
-
* délka křivky, objem rotačního tělesa http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8171
+
-
* integrace na arctg http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8125
+
-
* integrace x*tg^2(x) http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8062
+
-
* integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3633
+
-
* rozklad na parciální zlomky http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3620
+
-
* neurčitý integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2139
+
-
* integrace substitucí http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2124
+
-
* substituce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=2059
+
-
* integrály -- metoda per partes http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1975
+
-
* neurčitý integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1761
+
-
* neurčitý integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1695
+
-
* neurčitý integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1562
+
-
* prosím integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1497
+
-
* integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1120
+
-
* určité integrály http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1121
+
-
* neurčité integrály http://www.priklady.com/cs/index.php/limity-derivace-integraly/neurcity-integral-funkce
+
-
* určité integrály http://www.priklady.com/cs/index.php/limity-derivace-integraly/urcity-integral-funkce
+
-
 
+
-
==Lineární algebra==
+
-
* spektrální rozklad -- kořeny polynomu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=36881
+
-
* lineární funkcionál  http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=41250
+
-
* báze a dimenze prostoru http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=40174
+
-
* matice přechodu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=38542
+
-
* výpočet determinantu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=39476
+
-
* spektrální rozklad http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=39171
+
-
* algebra - lin. zobrazení http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=6239
+
-
* lin. zobrazení (projekce) http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3602
+
-
* vlastní čísla http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3108
+
-
* bilineární forma http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=679
+
-
* maticová rovnice http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=813
+
-
* determinant 6x6 http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1173
+
-
* ověření skalárního součinu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=783
+
-
* jádro a obor hodnot lineární transformace http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=650
+
-
* lin. prostory -- homomorfizmus http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=519
+
-
* matice přechodu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=296
+
-
* vektorové prostory http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=171
+
-
* matice http://www.priklady.com/cs/index.php/matice/zakladni-operace-s-maticemi
+
-
 
+
-
==Algebraické struktury==
+
-
* polynomy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=37181
+
-
* polynom  http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=36145
+
-
* relace http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=391
+
-
* izomorfizmus mezi grupami http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=563
+
-
* polynomy http://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/mnohocleny
+
-
 
+
-
==Důkazy==
+
-
* důkaz výroku |a-b+c|>=|a|-|b|-|c| http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=299
+
-
* určete největší obsah lichoběžníku http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=38043
+
-
* Riemannův integrál http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8099
+
-
* důkaz indukcí  http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=7967
+
-
* důkaz -- funkce, sjednocení definičních oborů http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1832
+
-
* důkaz ekvivalence dvou množin http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1320
+
-
* důkaz rovnosti relací http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1228
+
-
* matematická indukce http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1207
+
-
* dělitelnost třemi n(n^2+2) http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1096
+
-
* důkaz -- stromy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1079
+
-
* důkaz existence kružnice v grafu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=832
+
-
* důkaz prvočísla http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=1049
+
-
* důkaz iracionálnosti odmocniny z pěti http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=792
+
-
* důkaz matematickou indukcí http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=693
+
-
* důkaz indukcí -- horní odhad faktoriálu http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=442
+
-
* dělitelnost faktoriálů http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=378
+
-
==Sumy==
+
-
* Určování konvergence nekonečné řady http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=17637
+
-
* Součet řady http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8567
+
-
* Konvergence a divergence řad http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8420
+
-
* Mocninná řada s ln http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8350
+
-
* Mocninné řady http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8199
+
-
* Konvergence řady http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=8042
+
-
* Suma s binomickým koeficientem http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=4546
+
-
* Součet řady http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=3937
+
-
* Sumy http://forum.matweb.cz/viewtopic.php?id=345
+
-
* Nekonečné řady http://www.priklady.com/cs/index.php/posloupnosti-a-rady/nekonecne-rady
+

Aktuální verze z 8. 3. 2014, 14:01

  1. REDIRECT

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.