Stránky s nejméně verzemi

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání

Zobrazuji 50 výsledků počínaje od 1.

Ukázat (50 předchozích) (50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Rovnoběžník ‎(2 revize)
 2. Rovnice (3x+7)/(x-5)-3*(5+x)/x-(25-3x)/(x^2-5x)=0 ‎(2 revize)
 3. Rovnice (6-x)/(1+x)+2(4x-3)/(1-x^2)=x/(1-x) ‎(2 revize)
 4. Klasifikace relací ‎(2 revize)
 5. Obsah obrazce mezi kružnicí a parabolou ‎(2 revize)
 6. Maturita podzim 2012 (základní obtíznost), úloha 6 ‎(2 revize)
 7. Definiční obor funkce y=5^(sqrt(x))-5/(sqrt(3)(x)-1) ‎(2 revize)
 8. Vzdálenost bodu od přímky ‎(2 revize)
 9. Rovnice 1/(x+4)+(x^2-20)/(x^2-16)=1 ‎(2 revize)
 10. Obsah obrazce mezi křivkami y=sqrt(R^2-x^2) a y=0 ‎(2 revize)
 11. Rovnice 2/(x+4)=3x^2/(x^3+64)-(x-4)/(x^2-4x+16) ‎(2 revize)
 12. Definiční obor funkce y=log(x^2-x-6) ‎(2 revize)
 13. Příklad 17 ‎(2 revize)
 14. Určete délku křivky dané parametricky ‎(2 revize)
 15. Příklad 6 ‎(2 revize)
 16. Rovnice (x+1)/(x+5)+(x+3)/(x-1)=2 ‎(2 revize)
 17. Definiční obor funkce y=sqrt(4-abs(x^2-5)) ‎(2 revize)
 18. Rovnice (x+1)/(x-1)-2/(x+2)-1=6/(x^2+x-2) ‎(2 revize)
 19. Rovnice tečny ke křivce ‎(2 revize)
 20. Počty relací na konečné množině ‎(2 revize)
 21. Rovnice 3(2x+4)^2-2sqrt(3)*abs(2x+4)+1=0 ‎(2 revize)
 22. Určete normálovou přímku ‎(2 revize)
 23. Nerovnice abs(x^2-2x) menší než x ‎(2 revize)
 24. Rovnice (x+sqrt2)/(x-sqrt2)=(51+14sqrt2)/47 ‎(2 revize)
 25. Nerovnice sqrt(x^2+x+2)vetsi x-3 ‎(2 revize)
 26. Ronvice (x+2)/(2x-2)-2x/(3x-3)=1/24 ‎(2 revize)
 27. Vlastnosti ekvivalencí ‎(3 revize)
 28. Rovnice 6^(x+1) + 6^(1-x) = 37 ‎(3 revize)
 29. Rovnice 1/(4x)+1/(3x)=1/12 ‎(3 revize)
 30. Umocňování relací ‎(3 revize)
 31. Rovnice (e^2)(x^(ln x))=x^3 ‎(3 revize)
 32. Rovnice (sqrt3)tan^2(x)+2tan(x)-sqrt3=0 ‎(3 revize)
 33. Obsah obrazce mezi křivkami y=x, x=3pi a y=sin(x) ‎(3 revize)
 34. Kvadratická nerovnice x^2-2x je menší než 0 ‎(3 revize)
 35. Rovnice 3(1/x^2)^2-2/x^2-1=0 ‎(3 revize)
 36. Příklad 18 ‎(3 revize)
 37. Rovnice log(3)(x)+1=12/log(3)(x) ‎(3 revize)
 38. Určete koeficient v binomickém rozvoji ‎(3 revize)
 39. Souřadnice bodů elipsy ‎(3 revize)
 40. Kvadratická rovnice x^2-2\sqrt7x+6=0 ‎(3 revize)
 41. Rovnice přímky kolmé na přímku ‎(3 revize)
 42. Rozklad polynomu čtvrtého stupně ‎(4 revize)
 43. Najděte předpis kvadratické funkce určené třemi body ‎(4 revize)
 44. Kvadratická rovnice abs(x-7)^2+2abs(x-7)=24 ‎(4 revize)
 45. Elipsa určená tečnou a středem ‎(4 revize)
 46. Příklad 8 ‎(4 revize)
 47. Rovnice 3^(x+2) + 9^(x+1) = 810 ‎(4 revize)
 48. Příklad 20 ‎(4 revize)
 49. Rovnice (-2+x)/sqrt(1+x^2)+a=0 ‎(5 revizí)
 50. Rovnice 5^x+3*5^(x-2)=140 ‎(5 revizí)

Ukázat (50 předchozích) (50 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)