Všechny stránky

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání
Všechny stránky
Všechny stránky | Předchozí stránka (Definiční obor funkce log 2(1-abs(3-x)))
Definiční obor funkce log 2(1-abs(3-x))Definiční obor funkce y=1/(log(x-3))Definiční obor funkce y=1/sqrt(2+x-x^2)
Definiční obor funkce y=5^(sqrt(x))-5/(sqrt(3)(x)-1)Definiční obor funkce y=ln(1-ln x)Definiční obor funkce y=log(x^2-x-6)
Definiční obor funkce y=log x(1+1/x)Definiční obor funkce y=sqrt(4-abs(x^2-5))Elipsa určená tečnou a středem
Hlavní stranaIntegrál cos^2x dx
KalendářKlasifikace relacíKlesající funkce y=(2p^2/(p^2+1))^x
Kolik hráčůKružnice opsaná a vepsaná šestiúhelníkuKvadratická nerovnice x^2-2x je menší než 0
Kvadratická rovnice abs(x-7)^2+2abs(x-7)=24Kvadratická rovnice x^2+4x+3=0Kvadratická rovnice x^2-2\sqrt7x+6=0
Limita geometrické posloupnostiLimityManual MatFora
Maturita podzim 2012 (základní obtíznost), úloha 6Místní odborné práceNajděte předpis kvadratické funkce s vrcholem na ose x
Najděte předpis kvadratické funkce s vrcholem na ose yNajděte předpis kvadratické funkce určené třemi bodyNajděte předpis kvadratické funkce určené vrcholem a dalším bodem
Napište rovnici přímkyNekonečná posloupnost a (n+1)=q*a n+4
Nerovnice (1/3)^(x^2-4abs(x)+4) mensi 1/3Nerovnice (abs(x+3)+x)/(x+2)geq1Nerovnice (x+2)/(x^2-1)leg(2x+3)/(x^2+3x+2)
Nerovnice (x^2+3x-10)/(x-1)leq0Nerovnice abs((x-1)*abs(x+2))/abs(x-2))geq1Nerovnice abs(2x+1)-abs(3-x)větší rovno x
Nerovnice abs(x-6) menší než x^2-5x+9Nerovnice abs(x^2-2x) menší než xNerovnice sqrt(x^2+x+2)vetsi x-3
NástěnkaObjem a povrch válce 1Objem tělesa pomocí integrálu
Obsah obrazce mezi kružnicí a parabolouObsah obrazce mezi křivkami y=sin(x) a y=cos(x)Obsah obrazce mezi křivkami y=sqrt(R^2-x^2) a y=0
Obsah obrazce mezi křivkami y=x, x=3pi a y=sin(x)Počty relací na konečné množiněPravidelné spoření
Pěticiferná čísla dělitelná čtyřmiPříklad 1Příklad 11
Příklad 12Příklad 13Příklad 14
Příklad 16Příklad 17Příklad 18
Příklad 19Příklad 2Příklad 20
Příklad 21Příklad 22Příklad 23
Příklad 3Příklad 4Příklad 5
Příklad 6Příklad 7Příklad 8
Příklady 9, 10Ronvice (x+2)/(2x-2)-2x/(3x-3)=1/24Rovnice (-2+x)/sqrt(1+x^2)+a=0
Rovnice (3x+7)/(x-5)-3*(5+x)/x-(25-3x)/(x^2-5x)=0Rovnice (6-x)/(1+x)+2(4x-3)/(1-x^2)=x/(1-x)Rovnice (e^2)(x^(ln x))=x^3
Rovnice (sqrt(5+sqrt25))^x-10=-(sqrt(5-sqrt24))^xRovnice (sqrt3)tan^2(x)+2tan(x)-sqrt3=0Rovnice (x+1)/(x+5)+(x+3)/(x-1)=2
Rovnice (x+1)/(x-1)-2/(x+2)-1=6/(x^2+x-2)Rovnice (x+sqrt2)/(x-sqrt2)=(51+14sqrt2)/47Rovnice (x^2+2x-3)(x^2+2x+1)-5=0
Rovnice (z-3)^2+(z-i)^2=4Rovnice 0,5*2^(2x^2-10x+13)+4=10*2^(x^2-5x+5)Rovnice 1+cos(x)+sin(2x)+2sin(3x)+sin(4x)=0
Rovnice 1/(4x)+1/(3x)=1/12Rovnice 1/(x+4)+(x^2-20)/(x^2-16)=1Rovnice 2/(x+4)=3x^2/(x^3+64)-(x-4)/(x^2-4x+16)
Rovnice 3(1/x^2)^2-2/x^2-1=0Rovnice 3(2x+4)^2-2sqrt(3)*abs(2x+4)+1=0
Rovnice 3^(x+2) + 9^(x+1) = 810Rovnice 4abs(x+sqrt2)-2abs(x-sqrt2)=x
Rovnice 5^x+3*5^(x-2)=140Rovnice 6^(x+1) + 6^(1-x) = 37
Rovnice abs(sin(x))=2+sin(x)Rovnice abs(x)*x-2sqrt(2)x+2=0Rovnice abs(x+1)-abs(x-1)=2
Rovnice log(3)(x)+1=12/log(3)(x)Rovnice log(sqrt(x))+log(x^2)=5Rovnice log (x+7)(x^2+3x+5)=2
Rovnice přímky kolmé na přímkuRovnice přímky vzdálené od boduRovnice sin(2x)=tan(x)
Rovnice sin(x)+sqrt(3)*cos(x)=sqrt(2)Rovnice sin3x=cos2xRovnice sin^4x-cos^4x=sin4x
Rovnice sqrt(2)cos(x)-cotg(x)-sqrt(2)sin(x)+1=0Rovnice tečenRovnice tečny ke křivce
Rovnice x^3=iRovnice x^4-16x^2-80=0Rovnice x^4-3x^2+3=(x-1)/(x-1)
RovnoběžníkRozklad polynomu čtvrtého stupněRychlokurz počítání elementárních limit funkcí
Sekce fóra "Zajímavé a náročnější úlohy z fyziky"Sestrojte graf funkce y=abs(x-2)-x-abs(x+2)
Soustava rovnic x^2+y^2+x+y=530 xy+x+y=230Souřadnice bodů elipsyStanovte takové číslo, aby zvětšeno postupně o 2, 8, 20 dalo první tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.
Tečna ke kružnici x^2+y^2+4x+6y-12=0 z vnějšího bodu A(5,-2)Tečny ke kuželosečkámThe possibilities of loans whenever you have poor credit
Umocňování relacíUrčete asymptoty funkce y=x^2/(x^2-4)Určete cos(x/2)
Určete délku křivky dané parametrickyUrčete koeficient v binomickém rozvojiUrčete normálovou přímku
Užitečné odkazyUžitečné vzorceVlastnosti ekvivalencí
Vyjádřete číslo -2sqrt(3)-2i v goniometrickém tvaruVypočítejte obsah obrazce ohraničeného křivkami y=-x a y = 1 - x^2Vzdálenost bodu od přímky
VŠE, 2009, Varianta A0, Příklad 1

Předchozí stránka (Definiční obor funkce log 2(1-abs(3-x)))