Příklad 18

Z MatWiki

Přejít na: navigace, hledání

Zadání

Elipsa, jejíž osy jsou rovnoběžné s osami souřadnic LaTeX: x, LaTeX: y, se jedné z nich dotýká v bodě LaTeX: X [2; 0] a druhou osu protíná v bodech LaTeX: Y_1[0; 2] a LaTeX: Y_2[0; 4]. Jaká je vzdálenost ohniska od vedlejšího vrcholu elipsy?

Řešení

Vzdálenost ohniska od vedlejšího vrcholu elipsy je rovna délce hlavní poloosy (na obrázku - pouze ilustračním - je označena LaTeX: a). Úloha se redukuje tedy na to, najít hlavní poloosu dané elipsy. Protože bod LaTeX: X je bod dotyku, je LaTeX: x-ová souřadnice středu elipsy LaTeX: S LaTeX: m=2. Současně LaTeX: y-ová souřadnice LaTeX: n musí ležet ve středu mezi LaTeX: Y_1 a LaTeX: Y_2 , tj. LaTeX: n=\frac{2+4}2=3.

Rovnice elipsy se středem LaTeX: S[2;3] je

LaTeX: \frac{(x-2)^2}{a^2}+\frac{(y-3)^2}{b^2}=1

Protože elipsa prochází bodem LaTeX: X, musí jeho souřadnice tuto rovnici splňovat.

LaTeX: \parstyle\begin{eqnarray*}\frac{(2-2)^2}{a^2}+\frac{(0-3)^2}{b^2}&=&1\\\frac9{b^2}&=&1\\b&=&3 \end{eqnarray*}

Protože elipsa prochází bodem LaTeX: Y_1, musí jeho souřadnice tuto rovnici splňovat.

LaTeX: \parstyle\begin{eqnarray*}\frac{(0-2)^2}{a^2}+\frac{(2-3)^2}{9}&=&1\\\frac4{a^2}+\frac19&=&1\\\frac4{a^2}&=&\frac89\\a&=&\frac3{\sqrt2} \end{eqnarray*}

Protože LaTeX: b>a je délka hlavní poloosy LaTeX: b=3.

Vzdálenost ohniska od vedlejšího vrcholu je 3.